Persoonlijk transformatie traject

Dit persoonlijke, op maat gemaakte transformatietraject richt zich op het herstellen van jouw kern, diepste waarden en natuurlijke balans, zodat je weer voluit kunt leven en openbloeien.

Transformatie betekent ‘verandering’ waarbij je de uitdaging aangaat om het oude, datgene wat niet langer als steunend en voedend aanvoelt los te laten. Hierdoor ontstaat ruimte voor vernieuwing, verandering en het creëren van een nieuw en positiever zelfbeeld.

Tijdens mijn lange, persoonlijke reis naar zelfheling heb ik een brede waaier aan waardevolle sleutels ontdekt. Deze sleutels hebben mij het vermogen gegeven om mijn wonden te helen, eigenwaarde te herstellen, mijn diepere innerlijke kern te ontrafelen en unieke potentieel te ontdekken. Daarnaast heb ik diverse trainingen, opleidingen en vormingstrajecten voltooid voor het begeleiden van anderen.

De sleutels binnen dit integratief traject zijn gesprek en introspectie, creatieve therapie, yoga therapie (YTB, Kundalini, Yin & Restorative), relaxatie & ademhaling technieken, meditatie, zieleopstelling, energie & frequentie healing, verbindende communicatie technieken & soulcoaching. Tijdens de sessies zet ik ook de ondersteunende energie in van aura soma, kristallen, lichtwezen & reiki.

In principe kunnen alle thema’s, klachten, blokkades en problemen ingebracht worden in dit traject. Met uitzondering van medische klachten waarbij gespecialiseerde interventie nodig is en acute psychische klachten zoals psychose, bipolaire stoornis & PTSS. Je kan dit traject ook combineren met bestaande begeleiding door een psycholoog of psychotherapeut

Voorbeelden van thema’s waarmee we aan de slag kunnen gaan:

 • Stress & burnout
 • Zingeving & levensdoel
 • Zelfvertrouwen & zelfbeeld
 • Relaties & communicatie
 • Rouw & verlies
 • Ondersteuning bij trauma verwerking
 • Depressieve gevoelens
 • Milde angsten
 • Geremdheid
 • Familiepatronen
 • Karmische lading & vorige levens
 • Milde fysieke klachten
 • Ademhaling & beweging
 • Leren ontspannen
 • Het lichaam openen
 • De verbinding met het lichaam herstellen
 • …. contacteer me gerust mocht je thema niet in de lijst staan

Ik hanteer een holistische benadering met aandacht voor de 4 kernaspecten van jouw wezen: het fysieke, emotionele, mentale en spirituele niveau. Wanneer de 4 lagen in balans zijn, kunnen we échte groei ervaren

Het fysieke is de basis: een stijf, uitgeput, niet goed gevoed lichaam kan geen bedding bieden aan een stralende ziel. Het is essentieel om het lichaam te openen en te ontladen van spanning, trauma en verkramping. Het openen van het lichaam kan op verschillende manieren worden bereikt en is voor iedereen mogelijk, mits de techniek wordt aangepast aan de ontvanger.

Het emotionele niveau staat sterk in verband met zowel het fysieke als het mentale. Op dit niveau is het van belang om denkfouten te identificeren, omdat je gevoelens vaak worden beïnvloed door je gedachten. Het creëren van een nieuwe visie vereist zowel het helen en accepteren van het verleden als inzicht krijgen in de werking van je geest.

Om je helemaal compleet voelen is het volgens mij ook belangrijk om contact met je ziel te hebben

Afhankelijk van je vraagstelling, thema, en waar je mee worstelt, gaan we samen aan de slag om jou weer op het juiste spoor te zetten. Hoewel mijn sleutels effectief en krachtig zijn, is het belangrijk om te beseffen dat transformatiewerk tijd en geduld vraagt.

Eén sessie kan al een pak verschil maken, maar voor duurzame verandering zijn meerdere sessies nodig. We beginnen met een 1e consult ter kennismaking en om je thema te bekijken. Tijdens dit consult gaan we ook meteen aan de slag. Wanneer je na het 1e consult beslist om het engagement aan te gaan plannen we 3 vervolg consulten in. De consulten vinden plaats met een tussentijd van 2 à 3 weken.

Gedurende deze periode ga je thuis verder met de sleutels die je hebt ontvangen, wat kan inhouden dat je met lichaamswerk, ademoefeningen, creatieve opdrachten of reflectiewerk aan de slag gaat. Na deze 3 sessies evalueren we waar je staat en beslissen we samen hoe we eventueel verder gaan, indien nodig.

Een sessie duurt tussen de 75 minuten & 90 minuten
75 minuten: 85 euro – 90 minuten: 95 euro