Lindsay's Light House
Lindsay’s Light House
 

Astrologie sessie

De geboortehoroscoop omvat een blauwdruk van onze Ziel. Het is een sterrentaal die werkt vanuit het principe “zo boven zo beneden”.
Planeetstanden en hun onderlinge interacties, op het moment van onze geboorte, tonen de energetische dynamiek van onze incarnatie.

Hierin treffen we informatie, richtingsaanwijzers en dynamische patronen die een zicht bieden op het Incarnatie-Pad dat we bewandelen. De geboortekaart vormt een “Poort” tot Inzicht, Wijsheid en Groei.

De horoscoop weerspiegelt onze gaven, potentieel en groeikansen, maar ook onze uitdagingen, leerprocessen en spanningsvelden.

Het mooie aan astrologie is dat alles een plaats krijgt.. Zowel de ziel en het spirituele leven als het menselijke met al zijn aardse facetten. Vrijwel elk thema kan daarom vanuit je geboortekaart bekeken worden. 

Elke astroloog heeft een eigen stijl en aanpak voor het lezen van een geboortehoroscoop.
Voor mij persoonlijk is de geboortekaart een bron van Hogere Informatie die zich opent…
Deze Informatie is iets wat “gegeven” wordt, op een bepaald moment, … omdat de tijd er rijp voor is, omdat het moment juist is of omdat we er klaar voor zijn. We kunnen het niet afdwingen…. Zo zie ik de geboortekaart als een landschap, waarbij telkens nieuwe stukken land zichtbaar worden…. Het landschap openbaart zich, in afstemming met ons eigen evolutie pad

Ik open me hierbij voor wat zich wil tonen, ik ga voelen en luisteren…. zonder af te dwingen.  Zo wordt alles zuiver, helder en juist. Dat is voor mij Astrologie vanuit het Hart …
Het is op deze manier dat ik jouw geboortehoroscoop “lees”

 

Hoe ga ik te werk?

* Je contacteert me voor een afspraak en vermeldt hierbij waar je graag inzicht in wil. Vaak is er een “thema” dat vraagt om helderheid, betekenis, antwoorden …Je mag dat benoemen, zodat ik me hierop kan afstemmen

Je geeft me tevens jouw geboortedatum, geboorteplaats en correct geboorte uur

 
* Ik bereid jouw horoscoop voor, ga invoelen, lezen, informatie ontvangen

* Tijdens jouw sessie geef ik de informatie die ik ontvangen heb op basis van jouw thema, vraagstelling door. Ik stel me tevens open voor informatie die op het moment dat je bij me bent gegeven wordt.

* De sessie wordt opgenomen en krijg je doorgestuurd via een MP3 bestand, zodat je het thuis rustig nogmaals kan beluisteren

 
* Na het doorgeven van de informatie, gaan we samen kijken wat dit voor jou betekent en hoe je dit kan integreren in je leven. Soms is de informatie op zich helend en voldoende, biedt het een bevestiging van wat je eigenlijk al diep vanbinnen wist. Op andere momenten raakt het iets aan en vraagt het om verdieping  en healing

 
* Wanneer blijkt dat therapautisch en helend werk nodig is, dan kan ik jou verder begeleiden via coaching/healing. Ik creëer een kader voor jou waarbinnen je oude patronen kan bekijken, invoelen en loslaten. Er ontstaat ruimte om beperkende energie te herkennen, zodat je het bewust kan ombuigen.

Er komt in eerste plaats een energetische verandering, die zich later ontplooit tot een materiële verandering.  Je kan de pagina zieleopstellingen en de pagina coaching & healing er even op nalezen om mijn stijl en aanpak te verkennen.

 

Hoe ga ik niet te werk?

Astrologie is voor mij een duurzaam en heilig medium tot inzicht en groei. Hoewel ik vrij accurate richtlijnen kan geven die gekaderd liggen in een bepaald tijdsvlak, hou ik mij bewust weg van  oppervlakkig toekomst voorspellen. Astrologie vanuit het Hart vraagt om een oprechte, spirituele houding en een inzien van onze eigen verantwoordelijkheden in het leven.

Bijdrage en duurtijd:

85 euro - Je sessie duurt +/- 60 minuten
(in dit bedrag zit tevens het voorbereidende werk )

Je sessie kan ook via skype of telefonisch

bel : 09/239.90.79 of mail via het contactformulier